Zure bommen

2.25

Harde zure zuurtjes. Ook te krijgen zijn de zachte zure beertjes en zure matten.

Beschrijving

Zure bommen per 100 gram.